1. dan: četrtek, 24. november

 

9.00 – 10.00

Registracija udeležencev

 

 

  

10.00 – 10.10

Pozdravni nagovor direktorice
Petra Šinigoj, Saop

PLENARNI DEL: RASTEMO SKUPAJ

 

 

 

 

10.10 – 10.40

Ljubezni in bolezni ega
Ksenija Benedetti

 

10.40 – 11.10

Rast in razvoj skupine Saop
v pripravi

11.10 – 11.30

Kako se znebiti strahu pred spremembami?
v pripravi

11.30 – 12.55

Odmor za kosilo

12.55 – 13.00

Vaje s fizioterapevti

   

 

 

DVORANA 1: PLAČE IN KADRI
za vodje FRS, računovodje in kadrovike

 

 

 

13.00 – 14.00

Novosti na področju obračuna plač in povračil stroškov v javnem sektorju s 1. 1. 2023
Štefka Korade Purg

 • Pravne podlage za obračun in izplačilo plač, povračila stroškov in drugih prejemkov,
 • spremembe pri enotni metodologiji za obračun plač, ki so bile uveljavljene zaradi sprememb predpisov in kolektivnih pogodb,
 • spremembe na področju nazivov, ki bodo vplivale tudi na delovna mesta in s tem na plače,
 • vsebine pri povračilih stroškov, kjer prihaja do dilem v praksi,
 • druge aktualne vsebine na področju plač, o katerih se bosta dogovorili obe pogajalski strani.

 

14.00 – 14.15

Odmor za kavo

14.15 – 15.00

Predlaganje REK obrazcev po 1. 1. 2023
Dušanka Uhan

 • Zakonska podlaga in splošno o predlaganju REK,
 • bistvene spremembe pri poročanju glede na veljavno poročanje (primerjava REK in REK-O),
 • popravljanje in predlaganje samoprijave,
 • zbiranje in poročanje podatkov o neobdavčenih izplačilih.
 

 

 

15.00 – 15.30

 

 

 

Prikaz priprave REK-O obrazcev v iCentru
Jana Blažič, Saop

 • v Obračunu plač zaposlenim,
 • v Drugih osebnih prejemkih,
 • v Potnih nalogih.
 

 

 

DVORANA 2: RAČUNOVODSTVO IN DAVKI
za računovodje in knjigovodje

 

 

 

 

13.00 – 14.00

Zadnje DDV spremembe in pogled v prihodnost 
Tanja Urbanija, BDO svetovanje

 • odbitek DDV od električnih vozil in izzivi,
 • nova pravila za odbitek pri domačih računih,
 • sprememba popravka odbitka pri osnovnih sredstvih,
 • znižana stopnja za energente,
 • planirane spremembe v prihodnosti na ravni EU.

 

 

14.00 – 14.15

Odmor za kavo


14.15 – 15.00

 

 

 

 

Pregled novosti v knjigovodskih modulih iCentra
Nina Remškar, Saop

 • e-vložišče
 • knijga prejetih računov

 

 

15.00 – 15.30

Poročanje organizacij o trajnostnem poslovanju
mag. Darinka Kamenšek, Visoka šola za računovodstvo

V svetovni javnosti je trajnostno poslovanje in s tem povezano poročanje vse bolj aktualna tema. Ker bo kmalu veliko organizacij moralo poročati o svojem trajnostnem poslovanju, se bomo s tem področjem morali spoznati tudi računovodje, ki aktivno sodelujemo pri pripravi letnih poročil. Na predavanju boste spoznali direktive in smernice, ki so trenutno na voljo in jih organizacije lahko uporabijo pri poročanju. 

 • direktiva Evropskega parlamenta iz leta 2014 je uvedla obveznost poročanje o trajnostnem poslovanju za subjekte javnega interesa.
 • Neobvezujoče smernice poročanja in razvoja standardov poročanja o trajnostnem poslovanju s strani različnih strokovnih združenj.
 • Direktiva iz leta 2021 o trajnostnem kooperativnem poročanju (CSRD) je razširila obvezo po poročanju. Poročale bodo vse velike organizacije ter s triletnim časovnim zamikom tudi majhne in srednje družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
 • V pripravi so standardi za enotno poročanje o trajnostnem poslovanju.

 

DVORANA 3: EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA (IZZIVI in NOVOSTI)
za poslovne sekretarje, računovodje in kadrovike

 

 

 

13.00 – 14.00

Izzivi obstoječe in prihajajoče zakonodaje o evidencah delovnega časa
Andreja Samec Koderman, Andreja consulting

 • Vodenje evidenc delovnega časa po novem
 • S katerimi izzivi se bo potrebno soočiti pri vodenju prisotnosti zaposlenih?
 • Zakaj je ključ rešitve v celovitem pristopu?
 • Kdo vse je odgovoren za zakonite evidence?
 • Kako si zastaviti strategijo do zakonitih evidenc delovnega časa?

 

 

14.00 – 14.15

Odmor za kavo

 

14.15 – 15.00

Registracija delovnega časa v iCentru
Boris Kalin in Sabina Vidmar, Saop 

 • primeri uvedbe elektronske evidence delovnega časa,
 • dileme pri spremljanju viška ur, koriščenja ur, evidenci dopusta, …
 • novosti v programu Registracija časa (v pripravi: planiranje delovnega časa)

15.00 – 15.30

Spletni portal za zaposlene mojINFO
Tjaša Živec in Sabina Vidmar, Saop

 • Evidentiranje prisotnosti,
 • najave in potrjevanja odsotnosti,
 • izmenjave dokumentacije z zaposlenim.

NOVOST – predstavitev predloge potnega naloga na portalu mojINFO

   

 

 

 

 

DVORANA 4: MINIMAX in OPAL
za vodje FRS in računovodje

 

 

 

13.00 – 14.00

Novosti v modulu potnih nalogov in plač v programu Opal
Štefka Eržen, Saop

 • Kako odobriti potni nalog?
 • Priprava obračuna z vsemi prilogami in njegova potrditev.
 • Kako skrajšati postopek pošiljanja plačilnih list (terminsko pošiljanje)?
 • AKTUALNO: Vse o novih REK-ih v Opalu.

 

Kako si hitro zagotoviti podatke za investicijske olajšave v modulu OS?
Štefka Eržen, Saop

 • Kako evidentirati prejeti račun, ki je predmet investicijske olajšave v DDV evidence?
 • Kako si olajšati pripravo specifikacije za kontrolo olajšave v davčnem obračunu?
 • Kaj je bistvena prednost takšnega načina vodenja evidenc?

 

 

 

14.00 – 14.15

Odmor za kavo

 

 

 

14.15 – 15.00

Novi prejeti računi v Minimaxu
Matija Ščuka, Saop

 • Nov vnos prejetih računov
 • Prikaz priponke na vnosu računa
 • Preklapljanje med starim in novim vnosom
 • Dodajanje vrstic računov brez uporabe šifranta odhodkov
 • Napoved uvoza in obdelave e-računov(samodejno knjiženje glede na predhodne e-račune)

 

 

15.00 – 15.30

Novosti pri obračunu plač v Minimaxu
Matija Ščuka, Saop

 • Delitev obračunov plač na posebnosti znotraj enega obračuna
 • REK-O obrazec
 • Uvoz podatkov plače iz Excela
 • Vnos in pregled plač znotraj pregleda vrstic plač

 

16.00-17.00

Namestitev po sobah
     

 

17.00-18.30

Popoldanske aktivnosti (v pripravi):

   

– kopanje in savnanje

– vodeni ogled Pirana

– plesna delavnica

     

 

19.00-20.30

Večerja v hotelu Bernardin*****

     

 

21.00-24.00

Večerna zabava z glasbeno skupino

 

2. dan: petek, 25. november

 

7.00 – 8.00

Jutranja telovadba

     

DVORANA 1: PLAČE IN KADRI
za vodje FRS, računovodje in kadrovike
 

 

 

9.00 – 9.45

Obvezno vlaganje zahtevkov za refundacijo in novi postopki na portalu SPOT 
Martina Copot, ZZZS

 • Obvezno vlaganje zahtevkov za refuncadijo,
 • ePrijave nezgod in nesreč pri delu,
 • potrdila o številu zaposlenih, poimenski seznam zaposlenih.

 

9.45 – 10.30

Najpogostejše dileme pri oddaji refundacijskih zahtevkov preko eNDM
Martina Peric, Saop

 

 

10.30 – 11.00

Odmor

 

 

 

11.00 – 11.45

Aktualno na področju plač in povračil stroškov v zasebnem sektorju
Irena Kamenščak, BDO svetovanje

 • Plača in plačilo za delo,
 • nadomestilo plače,
 • povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, službene poti, …)

 

 

11.45 – 12.30

Novosti pri Obračunu plač zaposlenim in Kadrovski evidenci v iCentru
Martina Peric, Saop

 

 

 

DVORANA 2: RAČUNOVODSTVO IN DAVKI
za računovodje in knjigovodje

 

 

 

9.00 – 10.30

Spremembe pri obdavčitvi 2023 
Petra Mlakar, Modri nasvet

 • Spremembe pri obdavčitvi fizičnih oseb: stopnje obdavčitve, olajšave, obdavčitev kapitalskih dohodkov
 • Spremembe pri DDPO: davčno (ne)priznani odhodki, olajšave, pokrivanje izgube,..

10.30 – 11.00

Odmor

 

11.00 – 11.45

Delo z dokumenti prejetih in izdanih računov v iCentru z aktualnimi novostmi
Marjan Obreza, Saop

 

 

11.45 – 12.30

Osnovna sredstva v iCentru: nova temeljnica nabave, amortizacije in odpisov
Marko Vučko, Saop

 

     

DVORANA 3: POGODBE, DOBAVITELJI, NAROČANJE
za poslovne sekretarje, računovodje in kadrovike
 

 

 

9.00 – 9.45

Pravni pomen evidentiranje delovnega časa z vidika delovnih nezgod
Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

Evidentiranje delovnega časa je pomembno tudi s pravnega vidika. Delodajalec namreč odgovarja za delavca v času trajanja delovnega časa. Kako je z odgovornostjo delodajalca, kadar delavec med službenim časom odide na osebni opravek? Kakšen je pomen evidentiranja delovnega časa z vidika odškodninske odgovornosti delodajalca?

 

9.45 – 10.30

Kaj lahko stori dobavitelj, ko ne želi več izvajati pogodbe?
Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

V trenutnih razmerah se lahko zgodi, da izvajalec, ki ima z naročnikom sklenjeno pogodbo o dobavi blaga ali pa pogodbo o izvajanju storitev, ni več zainteresiran za izvajanje pogodbe. Bodisi iz razloga, ker so se stroški bistveno povišali in posledično pogodba finančno ne ustreza več dobavitelju / izvajalcu bodisi iz razloga, ker blaga več nima. Kaj lahko stori izvajalec / dobavitelj v teh primerih? Ali lahko zahteva zvišanje cene oziroma dobavo drugega blaga? Kaj če to naročnik ne dopusti, katere pravne možnosti ima izvajalec / dobavitelj?

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 – 11.45

Obvladovanje nabavnih cenikov in vrednostna kontrola prevzemov
Boris Kalin, Saop

 • Kaj lahko kupujemo pri dobavitelju po znanih cenah?
 • Kako primerjati cene za posamezne artikle ?
 • Uvoz dogovorjenih cen v iCenter.
 • Primerjava prevzemnih cen s cenami iz naročila.

11.45 – 12.30

Novosti naročanja v iCentru
Marjan Obreza, Saop

 • Interna naročila
 • Novosti pri naročanju dobaviteljem

 

 

 

 

 

DVORANA 4: MINIMAX in OPAL
za vodje FRS in računovodje

 

 

 

11.00 – 11.45

Primeri dobre prakse uporabe Obračuna storitev v Minimaxu
Maja Rajer Obid, Saop

 • Kakšne možnosti omogoča program Minimax?
 • Primer dobre prakse obračuna storitev računovodskega servisa.

 

Nabiralnik v Minimaxu (prednosti in funkcionalnosti)

 

11.45 – 12.30

E-knjiženje hitreje v OPALu
Štefka Eržen, Saop

 • Prednost e-knjiženja pri materialnem vrednotenju prevzemov,
 • hiter zajem računa po vrsticah računa.
 • Je e-knjiženje hitrejše?

 

 

 

12.30 – 13.30

Odmor za kosilo

 

 

  

13.30 – 14.00

Slavnostni zaključek XXL konference 2022

 

 

OPOMBA: dnevni red je še v pripravi,
pridružujemo si pravico do spremembe dnevnega reda.