Program | XXL konferenca

1. dan: četrtek, 25. november

 

9.00 – 10.00

Registracija udeležencev

 

 

  

10.00 – 10.10

Pozdravni nagovor direktorice
Petra Šinigoj, Saop

 

10.10 – 10.40

V pripravi 
v pripravi

PLENARNI DEL: MOČ POVEZOVANJA
Učinkovit ERP sistem in prednosti povezovanja rešitev

 

 

 

 

10.40–10.55

Moč povezovanja
Uroš Leban, direktor prodaje Saop

 

10.55–11.15

ERP – več kot le računovodski program?
v pripravi

11.15–11.30

Saop novosti 2022 – Knjiga prejetih računov in Edonet
Brigita Tomažič, Saop

11.30–13.00

Odmor za kosilo

13.00–13.15

Vaje s fizioterapevti

   

 

 

DVORANA 1: PLAČE IN KADROVSKA EVIDENCA
za vodje FRS, računovodje in kadrovike

 

 

 

13.15–14.00

Aktualno na področju plač v iCentru
Martina Peric, Saop

 • Aktualne teme na področju obračuna plač
 • Poračuni plač – priprava vzporednih obračunov
 • Prikaz pomembnejših novosti verzij

14.00–14.45

Primeri dobre prakse – Kadrovska evidenca v iCentru
Martina Peric in Tjaša Živec, Saop


14.45–15.00

Odmor

 

 

 

15.00–15.30

Prenovljeni obračun plač in druge novosti v Minimaxu

 

 

 

 

DVORANA 2: KNJIGOVODSTVO
za računovodje in knjigovodje

 

 

 

 

13.15–14.00

Predvidene usmeritve na področju davčne zakonodaje (2022)
Petra Mlakar, Modri nasvet

 • »moderni« predlogi sprememb davčne zakonodaje (na področju dohodnine, ZDDPO, davčnega postopka, …)
 • Predlogi sprememb obdavčitve gospodarskih družb in kriptovalut

 

14.00–14.45

Usklajevanje v knjigovodstvu pred zaključkom leta
Mojca Müller, ANOVA

14.45–15.00

Odmor

 

 

 

 

15.00–16.00

Prenovljena Knjiga prejetih računov (iCenter)
Tamara Kobal in Marjan Obreza, Saop

DVORANA 3: DELAVNICE (iCenter IN POSLOVNA ODLIČNOST)
za poslovne sekretarje, računovodje in kadrovike

 

 

 

13.15–14.00

Delo z dokumenti prejetih in izdanih računov 
Marjan Obreza, Saop

14.00–14.45

Priprava opominov iz Spremljanja plačil računov
Neva Petrovčič, Saop

14.45–15.00

Odmor

15.00–15.30

Kako rešiti vsakodnevno zadrego: kaj obleči za v službo?
Lea Pisani, Image consulting

   

 

 

 

DVORANA 4: DELAVNICE (OPAL)
za vodje FRS in računovodje

 

 

 

15.00–16.00

Uporaba Edoneta v povezavi z IS Opal
Štefka Eržen, Vodja podpore Opal knjigovodstvo

 • Prednosti za stranko,
 • prednosti za računovodski servis,
 • zlato pravilo knjiženja.

 

 

 

 

16.00-17.00

Namestitev po sobah
     

 

17.00-18.30

Popoldanske aktivnosti (v pripravi):

   

– kopanje in savnanje

– vodeni ogled Pirana

– vodeni ogled oljarne in degustacija

     

 

19.00-21.00

Slavnostna večerja v hotelu Bernardin*****

     

 

21.00-24.00

Večerna zabava z glasbeno skupino

 

2. dan: petek, 26. november

7.00 – 8.00

Jutranja telovadba

7.00 – 9.00

Zajtrk

     

DVORANA 1: PLAČE IN KADROVSKA EVIDENCA
za vodje FRS, računovodje in kadrovike
 

 

 

9.00–10.30

Aktualno na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju
Štefka Korade Purg, MJU

 

10.30-11.00

Odmor

 

 

 

11.00–12.00

Predvidene spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2) s 1. 1. 2022
Irena Kamenščak, BDO svetovanje

 

12.00–13.00

Dileme uveljavljanja PCT pogoja pri delodajalcih
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

 

 

 

DVORANA 2: KNJIGOVODSTVO
za računovodje in knjigovodje

 

 

 

9.00–10.00

Novosti DDV v 2022
Tanja Urbanija, BDO

10.00–10.30

Novosti pri inventuri osnovnih sredstev in drobnega inventarja v iCentru
Nina Remškar, Saop

10.30–11.00

Odmor

 

11.00–12.00

Kako se pripraviti na notranjo revizijo v organizacijah javnega sektorja?
Jasminka Mlakar, Karmen Gorišek Močnik

     

DVORANA 3: DELAVNICE (iCenter IN POSLOVNA ODLIČNOST)
za poslovne sekretarje, računovodje in kadrovike
 

 

 

9.00-10.00

Izzivi pri evidentiranju delovnega časa
Andreja Samec Koderman, Kadrovska asistenca

10.00–10.30

Evidentiranje delovnega časa v iCentru
Sabina Vidmar, Saop

10.30–11.00

Odmor

11.00–12.00

Kaj prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju?
Urška Skok Klima, MJU

12.00–12.30

Naročanje v iCentru
Boris Kalin, Saop

 

 

 

 

 

DVORANA 4: DELAVNICE (OPAL)
za vodje FRS in računovodje

 

 

 

10.00–10.45

DDV po 01.07.2021 v OpPISu
Štefka Eržen, vodja podpore Opal Knjigovodstvo

 • Obračun e-OSS v povezavi z blagovnim knjigovodstvom.
 • Ste res izkoristili vse možnosti, ki jih Opal omogoča pri zajemu dokumentov v modul DDV knjige?
 • Majhni vendar veliki triki v Opalu.

 

 

 

12.30–14.00

Odmor za kosilo

 

 

  

14.00-14.30

Slavnostni zaključek XXL konference 2021

 

 

OPOMBA: dnevni red je še v pripravi,
pridružujemo si pravico do spremembe dnevnega reda.