Predavatelji | XXL konferenca
Boris Kalin, Saop

je strokovnjak za področje koordinacije poslovnih funkcij znotraj proizvodnih in trgovskih podjetij. Ima več kot 30 let izkušenj iz vodenja proizvodnje, ki jih je med drugim pridobival v podjetjih Fructal in Incom. Danes v podjetju Saop svetuje različnim slovenskim proizvodnim, trgovskim in storitvenim podjetjem na področju organizacije dela, vodenja kakovosti, optimizacije in implementacije informacijskih sistemov v podjetjih.

Irena Kamenščak, BDO

je zaposlena v družbi BDO Svetovanje d.o.o. od leta 2007 dalje in ima dolgoletne ter pomembne izkušnje na področju davčnega svetovanja, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Ima izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih.

Petra Mlakar, Modri nasvet

je samostojna davčna svetovalka v družbi Modri nasvet d.o.o. Pred tem je vodila Oddelek za davčno svetovanje v mednarodni družbi Deloitte &Touche d.o.o. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Opravlja storitve davčnega svetovanja s področja dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Sodeluje v davčnih postopkih zoper davčne zavezance in opravlja davčne preglede pri pravnih osebah. Predava na seminarjih z davčno in finančno tematiko.

Tanja Urbanija, BDO

je davčna svetovalka v BDO svetovanje d.o.o. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj. Izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Svetuje predvsem na področju DDV. Kot soavtorica je objavila pet knjig, od tega eno v tujini.

mag. Mojca Kunšek

je direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), habilitirana predavateljica in magistrica ekonomskih znanosti, članica Združenja manager, Evropskega registrskega združenja (EBRA) ter prejemnica nagrade Artemida za trajni prispevek k ženskemu managementu. Svojo poslovno pot je gradila pretežno v gospodarstvu, AJPES vodi od leta 2013, zadnjih 10 let se intenzivno ukvarja tudi z osveščanjem uporabnikov o pomenu odgovornega vstopanja v podjetništvo in uporabi podatkov pri sprejemanju poslovnih odločitev. O tem priča vrsta strokovnih člankov v različnih strokovnih medijih, predstavitev različnim stanovskim združenjem, študentom ter bodočim podjetnikom.

Fenja Borštnar

Fenja Borštnar, diplomirana eknomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva. Z računovodstvom se ukvarja že več kot 20 let, od tega 15 let samostojno kot vodja lastnega računovodskega servisa. Redna zunanja sodelavka na izobraževalnem centru Cene Štupar. Občasno predava in vodi delavnice tudi na Obrtni zbornici Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov in različnih podjetjih (Verlag Dashöfer d.o.o., SAOP d.o.o., Izobraževalni center USPEH d.o.o., Ambicij d.o.o., KRES d.o.o….). Izkušena predavateljica in je do sedaj izvedla že preko 200 tečajev, seminarjev in izobraževanj s področja knjigovodske in računovodske tematike. Poleg tega tudi članica NPK komisije za računovodje in knjigovodje.

Andreja Samec Koderman, Kadrovska asistenca

Andreja zagovarja stališče, da je urejena delovnopravna dokumentacija temelj vsake organizacije. Kot kadrovska revizorka je pomagala velikemu številu slovenskih podjetij pri vzpostavitvi varnih delovnopravnih temeljev. Andreja je specializirana na področju izvedbe kadrovskih revizij, priprave kompleksnejših fleksibilnih sistemizacij delovnih mest, motivacijskih sistemov nagrajevanj, kompetenčnih modelov, modelov razvoja kadrov, organizaciji dela in delovnega časa ter zasnove kreativne in navdihujoče promocije zdravja v podjetjih. Je licencirana PXT svetovalka na področju razvoja in planiranja karier. Leta 2015 in 2017 je kot edina slovenka na svetovnem kadrovskem kongresu v Mumbaju dvakrat zapored prejela prestižno nagrado za prepoznavanje in vodenje talentov.

Karin Lušnic, BDO

Karin Lušnic je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij z veljavno licenco in dovoljenjem za delo Slovenskega inštituta za revizijo. Družbi BDO Svetovanje se je priključila v letu 2018, pred tem je 10 let vodila lastno podjetje KLBV d.o.o. in bila zaposlena v družbi KPMG poslovno svetovanje. Ima več kot 15 letne izkušnje s področja ocen vrednosti in skrbnih finančnih pregledov kjer je ključno dobro poznavanje računovodskih izkazov, sposobnost identifikacije tveganje ter priprava in razumevanje projekcij poslovanja.

Jan Kovačič

Jan Kovačič je organizacijski psiholog in coach, ki s svojim timom #uporabnapsihologija podpira zadovoljne, zdrave in zavzete sodelavce. Pri svojem delu podpira najboljše dosežke na različnih področjih dela. Tako je kot izobraževalni trener in coach podpiral različne skupine ključnih sodelavcev v slovenskih gospodarskih družbah. 

Nina Remškar, Saop

Nina je svetovalka za področje Saop Knjigovodstvo. Dela v podpori in s tem uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s Saop programi. Poleg tega pri strankah izvaja implementacije programov in predava na seminarjih.

Marjan Obreza, Saop

je strokovnjak za področje Trgovine in proizvodnje. Po izobrazbi je diplomirani inženir računalništva in informatike. Dela v podpori in uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s programi Saop.

Martina Peric, Saop

Martina je strokovnjakinja za področji Saop Plače in Kadrovska evidenca. Že od leta 2000 izvaja implementacije programov ter pomaga uporabnikom pri njihovem vsakdanjem delu. Uspešno predava na začetnih in naprednih seminarjih, tako klasičnih kot spletnih. Udeleženci jo hvalijo zaradi dostopnosti, strokovnosti ter velike količine znanja. Poznana je kot dobra poznavalka programov, saj kot projektantka sodeluje tudi pri razvoju in testiranju.

Mitja Živko, Saop

Mitja je strokovnjak za področje Obračuna storitev. Dela v podpori in s tem uporabnikom dnevno pomaga pri odpravljanju težav, s katerimi se srečujejo pri delu s Saop programi. Poleg tega pri strankah izvaja implementacije programov in predava na seminarjih.

Mateja Krapež, Saop

Mateja Krapež je svetovalka za program Minimax. Specializirana je predvsem za področje knjigovodstva in plač. Dela v podpori, kjer svetuje uporabnikom in pomaga pri njihovem delu. Predava na klasičnih in spletnih seminarjih, stranke pa tudi individualno uvaja v delo z Minimaxom.

Štefka Korade Purg

ima več kot 35 let delovnih izkušenj v državni upravi, kjer je opravljala različne naloge na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, med drugim je opravljala tudi najzahtevnejše vodstvene naloge. Sodelovala je tudi v številnih projektnih in drugih skupinah, pri pripravi različnih sistemskih rešitev na področju organizacije in delovanja javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Je tudi avtorica različnih prispevkov z navedenih področij. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev in študentov, prav tako sodeluje na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Tina Pelicon, Saop

je svetovalka za iCenter. Izkušnje si je pridobivala z večletnim delom v računovodskem servisu in vsakodnevni pomoči uporabnikom pri  delu v programih Saop. Aktivno sodeluje pri razvoju programa eRegistrator in predava na klasičnih in spletnih seminarjih.

Zakaj na XXL konferenco?

Sproščenost, kakovost ter strokovnost so naša glavna vodila.
Preverite, kaj smo letos pripravili za vas.

PROGRAM DOGODKA