XXL konferenca | Največja konferenca za računovodje in poslovne sekretarje
Več kot 300 računovodij, kadrovikov in poslovnih sekretarjev

se vsako leto sreča na XXL konferenci. Letos se bomo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer srečali prek spleta, s pestro vsebino, ki predstavlja preplet najbolj vročih zakonodajnih novosti ter uporabnih nasvetov za uporabnike Saop programskih rešitev. Naš cilj je, da vas na dogodku seznanimo z bistvenimi spremembami, ki se obetajo s pričetkom leta 2022. 

Udeleženci so nam zaupali…

Na konferenci zmeraj izvem kaj novega,
kar mi pomaga pri delu,
poskrbljeno je za prijetno druženje.
Barica Vončina, Psihiatrična bolnišnica Idrija

 

XXL konferenca predstavlja pomemben vir
za pridobivanje nujnega znanja
za uspešno opravljanje našega dela
na različnih področjih.
Nadgradnja tega pa je zanimivo druženje
z dodatnim programom.
Vanja Cotić, Dom upokojencev Gradišče

 

Računovodske konference se rada udeležim,
ker dobim na enem mestu kvalitetna predavanja
in si rada izmenjam informacije z ostalimi računovodji.
Seveda ne smem pozabiti, da je zelo pomembno druženje.
Lidija Kotnik, Srednja šola Koper

 

Na enem mestu združeno znanje, uporabnost,
sproščenost in prijetno druženje z udeleženci konference
in odličnimi organizatorji.
Stanislava Bratina, Combic d.o.o.

 

 
Predavatelji XXL konference 2021
  
Tanja Ubranija
Darinka Kamenšek
Mojca Müller
Nina Scortegagna Kavčnik
Petra Mlakar
Irena Kamenščak